Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door voor Misco Solutions te kiezen maakt u een verantwoorde keuze. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op klanten, werknemers, leveranciers en het milieu serieus. MVO is een integraal onderdeel binnen de strategie, systemen, werkwijze en processen van onze organisatie. Uitgangspunt voor ons beleid is de ISO26000 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties. Onze aansluiting bij FIRA zorgt voor een externe en onafhankelijke toetsing op dit gebied.
Misco Solutions streeft ernaar de bedrijfsvorming in te richten conform alle ethische, professionele en wettelijke standaarden, noemende:

 • Uitvoering van de werkzaamheden op een voor het milieu verantwoorde wijze.
 • Het leveren van diensten en producten van hoge en duurzame kwaliteit.
 • Het voorzien van goede werkomstandigheden voor werknemers.
 • Het leveren van bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving.

Personeel

Misco Solutions is een open, op de mens gerichte organisatie die streeft naar een gezonde en veilige werkomgeving waarin medewerkers zich thuis voelen. De organisatie investeert in haar medewerkers door het stimuleren van eigen initiatief en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van een groot scala aan opleidingsmogelijkheden. Misco Solutions is een erkend leerbedrijf voor stagiaires van uiteenlopende onderwijsniveaus. Daarnaast is het personeelsbestand een afspiegeling van de hedendaagse maatschappij.

Maatschappij

Misco Solutions is betrokken bij de maatschappij waarin zij onderneemt. Daarom steunt de organisatie in verschillende vormen landelijke en regionale sociale, culturele en sportieve projecten . Van onze leveranciers verwacht Misco Solutions dat zij toezien op een menswaardige en duurzame productie van de door hen aangeboden apparatuur. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, werkt Misco Solutions samen met organisaties die zich inspannen om mensen met een achterstand te begeleiden naar regulier werk.

Afnemers

Misco Solutions doet op verschillende manieren op maatschappelijk verantwoorde manier zaken met haar afnemers:

 • Misco Solutions adviseert bedrijven en instellingen om te komen tot een verbeterde ICT-infrastructuur door het promoten van energiebesparende producten en oplossingen, alsmede voorstellen voor energiebesparend gebruik.
 • Misco Solutions biedt meerjarige onderhoudscontracten aan, waardoor de levensduur van de producten wordt verlengd. Minder vervangen betekent minder beslag op grondstoffen en milieu.
 • Door Remote-beheer op te nemen in haar dienstenpakket kan een bijdrage worden geleverd aan minder CO2 uitstoot ( minder vervoersbewegingen).
 • Door het aanbieden van de mogelijkheid om oude apparatuur duurzaam af te voeren of geschikt te maken voor hergebruik.

Leveranciers

Bij de selectie van de leveranciers gaat Misco Solutions uitsluitend een samenwerkingsverband aan met leveranciers die voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van veiligheid, gebruik van grondstoffen, arbeidsomstandigheden en die maximaal gebruik maken van recyclebare verpakkingen. Een pré krijgen leveranciers die energiebesparende producten in het pakket voeren.

Milieu

Misco Solutions spant zich in om verantwoord te ondernemen. Zorgdragen voor het milieu is hier een essentieel onderdeel van. Onder het motto ‘Niet compenseren, maar voorkomen’, hanteert Misco Solutions een aantal speerpunten binnen haar bedrijfsvoering:

 • Het minimaliseren van het gebruik van verpakkingsmateriaal.
 • Het gebruik van recyclebare verpakkingsmaterialen.
 • Stringente vermindering/scheiding van afval.
 • CO2 reductie door bonus/malus systeem op basis van CO2 uitstoot van het wagenpark.
 • Energiebesparing.
 • Hergebruik oude ICT-apparatuur.
 • CO2 reductie door bevoorrading van de engineers middels centrale locaties in Nederland.
 • Het verminderen van gebruik van papier in de kantooromgeving.

Ook is Misco Solutions lid van ‘ICT-milieu’, een organisatie met een logistiek systeem voor gescheiden inzameling en verwerking van ICT-apparatuur. Deze organisatie streeft o.a. naar een afgifteplicht die moet voorkomen dat ICT-apparatuur in het illegale circuit verdwijnt en niet op de juiste manier wordt verwerkt. Tevens ondersteunt de organisatie acties voor het inzamelen van klein ICT-afval, zoals mobiele telefoons, spelcomputers en MP3-spelers.