Storage consolidatie

  • Heeft u te maken met al maar groeiende databestanden die u op elk moment snel beschikbaar wilt hebben?
  • Lukt het u niet meer uw back-ups en restores binnen de daarvoor gestelde tijd uit te voeren?
  • Is uw infrastructuur zo ingericht dat uw data conform de wet- en regelgeving beschikbaar zijn?
  • Wilt u er zeker van zijn dat uw kritische bedrijfsdata niet verloren kunnen gaan, wat er ook gebeurt?

Wanneer u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan is storageconsolidatie of centrale dataopslag wellicht iets voor u!

Veel meer dan opslag alleen

Bij storageconsolidatie of centrale dataopslag worden de data niet langer opgeslagen op de aan uw servers gekoppelde harde schijven maar in een extern opslagsysteem. Dit opslagsysteem benadert u via een apart netwerk. Hierdoor is het mogelijk back-ups te maken en opschoonacties uit te voeren zonder uw reguliere netwerk te belasten. Dit maakt zowel het beheer als het back-upproces eenvoudiger en sneller uitvoerbaar.

Met behulp van zogenaamde snapshottechnologie kunt u zelfs meerdere malen per dag momentopnamen/back-ups maken zonder de prestaties van het systeem te beïnvloeden. De data in de storage-omgeving zijn bovendien eenvoudig te kopiëren naar een uitwijkomgeving op een andere locatie. Zo blijven uw bedrijfskritische gegevens bij calamiteiten of een storing in uw centrale omgeving altijd beschikbaar.

Het toevoegen van capaciteit vormt in een centrale storage-omgeving nooit een knelpunt en is zonder downtime of andere impact op uw ICT-infrastructuur uit te voeren. Uw organisatie kan dus gemakkelijker doorgroeien en u bent in staat om flexibeler op veranderingen te reageren.

Kostenbesparing

Met intelligente dataopslag reduceert u de kosten binnen uw datacentrum. De verbetering van de operationele efficiëntie en optimale benutting van de opslagcapaciteit levert u een besparing tot 60% van uw beheerkosten op.

Virtualisatie

In combinatie met servervirtualisatie valt er nog meer winst te behalen. Servervirtualisatie komt tegemoet aan de steeds groeiende behoefte aan opslagcapaciteit, de beperkte fysieke ruimte van datacenters, het sterk oplopende energieverbruik en de behoefte aan betere beheersbaarheid van de data. In combinatie met virtualisatie biedt een centrale storage-omgeving geavanceerde mogelijkheden. Zo kunt u servers flexibeler inzetten en op basis van daadwerkelijke belasting verdelen over de beschikbare resources. Ook is beheer eenvoudiger en zonder impact op de ICT-infrastructuur uit te voeren. Kortom, met een centrale storage-oplossing én servervirtualisatie heeft u de hoogste return on investment terwijl u bespaart op directe en indirecte kosten.